De mest vanlige industrigjerdene er 2 meter høye flettverksgjerder.  Hvis ønskelig kan det monteres 3 rader piggtråd på toppen. Her ser du noen eksempler (Du stopper visningen med musepekeren) .

  • Industrigjerder 01A og 1B
  • Industrigjerder 02
  • Industrigjerder 03
  • Industrigjerder 04
  • Industrigjerder 05
  • Industrigjerder 06
  • Industrigjerder 07
  • Industrigjerder 08